De allra flesta arbetande vuxna i Sverige är med i en fackförening.

I varje stad brukar det finnas en mindre lokal fackförening som tillhör ett större centralförbund, som arbetar mot samma mål som den stora organisationen. Är du med i en fackförening och ni är fler än fyra personer som tillhör samma fackförening på din arbetsplats ska en medlem utses till skyddsombud. Denne kan representera och skydda samtliga fackmedlemmar på arbetsplatsen i aktuella fackfrågor.

De tre största fackliga organisationerna i Sverige är TCO – Tjänstemännens centralorganisation, Saco – Sveriges akademikers centralorganisation och Lo – Landsorganisationen i Sverige. Om du alltid vill ha någon på din sida när du ska förhandla om din lön eller dina arbetsvillkor gör du rätt i att gå med i ett fackförbund som organiserar personer i din bransch eller inom ditt specifika yrkesområde.